Manifest

INGEN KAMP, låt oss vandra på denna jord medveten om ett STÖRRE SAMMANHANG och med FREDLIGA AVSIKTER.

I FÖRUNDRAN över och med VÖRDNAD för KROPPENS VISDOM kan vi SLAPPNA AV och LÄKA,

SLÄPPA det förgångna, LÅTA smärtan GÅ, ÖPPNA våra HJÄRTAN och gå i riktning mot HELHET och FRED,

NÄRVARANDE i våra erfarenheter, ÖVERVINNA vår rädsla och BEMÖTA OSS SJÄLVA med MAITRI – villkorslös vänlighet.

VISA UPPSKATTNING för vår egen och andras GRUNDLÄGGANDE GODHET och inneboende SUNDA NATUR.

Det är en FRÖJD att vara oss själva. Vi är redan den EXISTENSEN vill att vi ska VARA.

TACKSAM för allt och alla vi möter och för vad UNIVERSUM lär oss. TRANSFORMATIONER varje dag.

ÄLSKA vår värld. TA HAND OM oss själva, varandra och VÅR PLANET. MEDVETEN om att vi alla TILLHÖR én och SAMMA FAMILJ, möss och människor.

DELA MED OSS av våra förmågor till världen, nyttja vår KLARHET, RIKEDOM, PASSION, vårt AGERANDE och vår NÄRVARO till ALLAS VÄL. Göra VÄRLDEN TILL EN BÄTTRE PLATS.

MÅ ALLA VARELSER VARA LYCKLIGA!

Vision

Min vision är en värld där alla erkänner och lever sin egen godhet, förkroppsligar och förverkligar sitt potential. En värld där vi öppnar upp för våra erfarenheter som heliga budskap som transformerar oss, och där vi lever vår inneboende hälsa, sundhet och helhet; ett hållbart liv fyllt av medkänsla, i harmoni med hela skapelsen och till allas väl.

Mission

Jag strävar efter att med mitt kunnande och mitt varande, genom individuella behandlingar och workshops, bidra till läkande och återhämtning, för att göra det möjligt för människor att leva ett liv av helhet och aktiv medkänsla med sig själva och andra.

Värden

– vördnad inför allt levande
– ahimsa (icke-aggression)
– hållbarhet
– wu-wei (varande/icke-görande)

vision – mission – values c

When suffering arises, we breathe it in for everybody. This poison is not just our personal misfortune. It’s our kinship with all living things, the seed of compassion and openness. Instead of pushing it away or running from it, we breathe in and connect with it fully. We do this with the wish that all of us could be free of suffering.
– Pema Chödrön