Pavitra | Somatic Experiencing (SE) chock- och traumaterapi är en psykofysiologisk metod för bearbetning av traumasymptomer.

Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) chock- och traumaterapi är en psykofysiologisk metod för bearbetning av traumasymptomer. Metoden rekommenderas speciellt för människor som har varit utsatta för chock, har upplevt långvarig stress eller varit med om andra svåra upplevelser.

Ett trauma förorsakas av en händelse som gör att vi känner oss överväldigade och hjälplösa. Somatic Experiencing ger kroppen tillfälle att re-reglera nervsystemet när det har tappat sin naturliga resiliens, dvs. förmågan att klara av påfrestelser och återhämta sig.

När vi känner oss allvarligt hotade tar inbyggda kamp-, flykt- resp. frys- (spela död) responser vid. Efter svåra upplevelser kan nervsystemet förbli i ständig beredskap till att kämpa eller fly, dvs. i ”på”-läge. Eller det kan fortsatt vara överväldigat och befinna sig i avstängt läge, som vid frys-responsen. Då kan det förekomma symptomer som t.ex.

 • övervaksamhet (hypervigilans)
 • hyperaktivitet
 • kontrollbehov
 • oförmåga att slappna av
 • överdriven startle-reflex (ungefär ”skrämsel”-reflex), ångest och panikattacker
 • huvudvärk, nedsatt immunförsvar, problem med matsmältningen
 • överkänslighet för ljud/ljus
 • sömnproblem, mardrömmar, flashbacks
 • oförmåga att känna sin kropp
 • oförmåga att känna sig nära förbunden med andra, förfrämligande (alienation)
 • minskad stresstolerans
 • undvikande av vissa situationer
 • förnekande
 • skam
 • depression
 • kronisk trötthetssyndrom
 • kroniska smärtor
 • fibromyalgi
 • och andra symptomer på PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom) inkl.
 • oklara symtomer.

Somatic Experiencing frigör kamp-, flykt- och frysenergi som ligger inkapslad i kroppen och återställer kroppens självregleringsförmåga. Somatic Experiencing kan därför användas till bearbetning av trauman även när det inte finns minnen av någon traumatisk händelse.

För att förhindra retraumatisering arbetar vi titrerat, dvs. vi låter kroppen ta hand om lite i taget.

Somatic Experiencing ger oss möjlighet att omförhandla svåra upplevelser och åter knyta an till våra resurser och vår inneboende hälsa.

Somatic Experiencing är dr. Peter Levines livsverk. Han är författare till Waking the Tiger: Healing Trauma – The Innate Capacity to Transform Overwhelming Experience (1997); Trauma-Proofing Your Kids – A Parents’ Guide For Instilling Joy, Confidence, and Resilience (2008); In An Unspoken Voice – How the Body Releases Trauma and Restores Goodness (2010) . Böckerna finns ej översatta till svenska ännu. På CD finns Sexual Healing – Transforming the Sacred Wound (2003).
Tillsammans med Bessel v.d. Kolk M.D.: Trauma and Memory: Brain and Body in a Search for the Living Past  – A Practical Guide for Understanding and Working with Traumatic Memory (2015).

För mer information om Somatic Experiencing vänligen besök www.traumahealing.com.

Jag tar emot utbildningsklienter under utbildning till Somatic Experiencing terapeut (alla nivåer).

Mål: chock- och traumalösning

Medel: re-reglering av nervsystemet

Längd: 60 min.

Pris: 1.000 kr

feedback från klienter

Jag trodde att det skulle bli väldigt dramatiskt att komma hit och ta itu med mina teman och det svåra jag har varit med om. Men tvärtemot gör ditt lugn det till en meditation att komma hit. Jag känner mig behagligt tung i kroppen när jag går härifrån och är mycket mer mig själv i vardagen. – Eva

När vi har bearbetat en händelse med SE [Somatic Experiencing] är jag inte upptagen av den längre och fortsätter inte att fundera över den hela tiden. – Maria

Tack för dig, Pavitra. – Paula

somatic_experiencing_se

Trauma is a fact of life. It does not, however, have to be a life sentence.
– Peter Levine PhD

A trauma is an arrested action.
– Hugh Milne D.O.

Health is not only absence of disease. It is the harmonious unity of our consciousness, body and the world in which we live. The cosmos is our body expanded. And the body contains the whole universe.
– Deepak Chopra

Trauma_therapy_Somatic_Experiencing_SE

Alla Sessioner