Meditation & Mindfulness

Meditation och mindfulness är inte enbart verktyg för stressreducering utan de är skickliga medel som gör det möjligt för oss att komma hem till oss själva och återknyta kontakten med helheten.

Att komma hem till oss själva betyder först och främst att kunna förnimma och kommunicera med kroppen. Enbart om vi till fullo bor i vår kropp, kan vi återknyta kontakten med helheten och leva vårt fulla potential.

Vi erbjuder kroppsbaserade, somatiska meditationer, mindfulness praktiker med mera.