Pavitra | Mindfulness in Action i Stockholm. Kontemplativa praktiker. Meditationskvällar och retreats där vi använder oss av stilla sittande, shamantrumman och tibetanska klangskålar för att hitta inåt.

Mindfulness In Action

Alla har vi den naturliga, inneboende förmågan till mindfulness, uppmärksamhet eller medveten närvaro, och medvetenhet. Med hjälp av medveten närvaro kan vi komma tillbaka till stunden, och vår medvetenhet uppmärksammar när detta behövs. Mindfulness in Action är ett tillfälle att öva sig i uppmärksamhet och medvetenhet. Mindfulness In Action-praktik är kontemplativ praktik, ett tillfälle att komma ihåg och praktisera de fyra grunderna i mindfulness: kropp, känslor, sinne, och sanning (dharma).

Speaking_from_the_Heart

Tala från ditt hjärta

…To allow room for what we usually push against. To open.
Training the heart muscle, the chitta, to open.
That which is so scared, so frozen, training it to open…
– Pema Chödrön

I vardagen kan det vara svårt att sätta ord på våra djupare känslor. I en Tala från ditt hjärta-cirkel lär vi oss att vara uppmärksamma på våra känslor, släppa vår berättelse om dåtid och framtid och uttrycka vad vi har på hjärtat här och nu.
Att tala från ditt hjärta är att sätta ord på din mikroskopiska sanning! Vi tar tillfället i akt att lägga märke till vad det faktiskt är vi känner. Det gör oss sannare och mer sårbara än vad vi normalt tillåter oss att vara inför oss själva och andra.
Vår grundläggande godhet får titta fram och bli sedd.

Plats: Sabbatsbergsvägen 6  1 tr, Stockholm  (T S:t Eriksplan)

Datum: kommer att meddelas

Pris:

Kontakt & info: Vänligen kontakta oss

group practice c

A person experiences life as something separated from the rest – a kind of optical delusion of consciousness.
Our task must be to free ourselves from this self-imposed prison, and through compassion, to find the reality of Oneness.
– Albert Einstein

When we find ourselves in a situation where our buttons are being pushed, we can choose to repress or act out, or we can choose to practice. If we can start to do the exchange, breathing in with the intention of keeping our hearts open to the embarrassment or fear or anger that we feel, then to our surprise we find that we are also open to what the other person is feeling. Open heart is open heart.
– Chögyam Trungpa

Each of us has a living Buddha within. It is the ultimate democracy. But it is hidden beneath layers of hope and fear, doubt and distraction, and especially the habit of not paying attention to what is happening within you and around you, right now. You must gently but persistently peel away these layers, so that you experience the rich nourishment at your core. No one else can do this for you.
– Frank Berliner

Alla Workshops