Pavitra | Kraniosakral terapi – Somatic Experiencing stress- och traumaterapi – TRE Trauma & Tension Release – klangmassage – Bachdroppar i Stockholm.

Pavitra Wolf Matthews MA RCSP SEP

Jag har från början en MA i Nordiska Språk och Tyska och har arbetat som översättare, tolk och lärare i över 20 år. Efter en burnout i mitten på 90-talet kom jag i kontakt med meditation och mitt liv tog en vändning mot holistisk healing, både personligt och professionellt. I över 15 år har jag sedan dess varit verksam som kroppsterapeut och counselor. Jag är specialiserad på stress, chock och trauma. I mina sessioner hjälper jag klienten att åter få tillgång till resurser, inneboende hälsa och grundläggande godhet. Jag erbjuder individuella sessioner i kraniosakral terapi, Somatic Experiencing, klangmassage med tibetanska klangskålar och Bachdroppar. Jag håller kurser i meditation och mindfulness.

Jag är utbildad i kontemplativ psykologi och har ett salutogent arbetssätt vilket betyder att vi fokuserar på vad som gynnar hälsa och välmående istället för vad som orsakar sjukdom och lidande. Kontemplativ psykologi kombinerar processorienterad västerländsk psykologi med insikter och metoder från buddhismen. Enligt den kontemplativa psykologin finns mental hälsa inneboende i alla människor, och det är våra tankar som orsakar lidande, men som också har förmågan att transcendera lidandet.

Även när vi upplever svåra känslor kan vi komma i kontakt med vår öppenhet, klarhet, medkänsla och visdom. Att vara närvarande med våra upplevelser på ett mindfullt och medkännande sätt gör att vi ser klarare och reducerar stressnivån. Vår inneboende visdom kan komma till uttryck.

Jag är medlem i

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF

Somatic Experiencing Föreningen Sverige

Somatic Experiencing (SE) Deutschland e.V.

Europäischer Fachverband Klangmassage-Therapie e.V.

och innehar patient- och ansvarsförsäkring.

Jag tar emot utbildningsklienter under utbildning till Somatic Experiencing terapeut (alla nivåer).

Jag tar också emot utbildningsklienter under utbildning till Integral Somatic Psychology terapeut.

Arbetsspråk är svenska, engelska, tyska och danska.

utbildningar (i urval)

 • Heilpraktiker, Tyskland 2019
 • ISP – Integral Somatic Psychology Practitioner, Raja Selvam PhD PhD, ZIST, Tyskland, 2017-2018
 • Post-advanced SE seminar: Atoni, Marianne Bentzen, 4 dagar, 2017
 • Cert. NARM terapeut (Neuro-Affective Relational Model), specialisering utvecklingstrauma terapi, dr. Lawrence Heller, UTA-Akademie, Tyskland, (2016-2017)
 • Cert. Karuna Mindfulness instruktör, Karuna Training Kontemplativ Psykologi, Karuna Nederland & Upaya, Tyskland (2009-2013)
 • Cert. Somatic Experiencing terapeut SEP (2010-2012)
 • Cert. TRE Tension & Trauma Releasing Exercises, Dr. David Berceli (level 1) (2012)
 • Cert. Sivananda Yoga instruktör, Sivananda Yoga Vedanta Centre, Indien (2011)
 • Shamanic Counselor, Jonathan Horwitz, Scandinavian Center for Shamanic Studies (2007)
 • Cert. i Klangmassage med tibetanska klangskålar, Peter Hess-Institut (2007)
 • Basmedicin, 60p, Nordlys / Karsten Munk Akademiet, Danmark (2005-2006)
 • Cert. i Visionary Craniosacral Work VCSW, RCSP, Milne Institute, CA, USA (2004-2006)
 • Biodynamisk kraniosakral terapi, Bhadrena Tschumi Gemin & Kavi Gemin, ICSB, Schweiz (2003)
 • Cert. Deep Tissue Rebalancer, Alok Siddhamo (2001-2002)
 • Kroppspsykoterapi Träning, Osho Risk, Danmark (1999-2001)
 • Cert. i Svensk Klassisk Massage, Bindvävsmassage, Energimassage, Kroppsbalansering (Touch for Health), GGI, Sverige (1999-2001)
 • Omfattande utbildning i body mind traditioner, utbildad och assisterad i holistiska terapier som Neo-Reichian Bioenergetics, Body Types, Primal, Sexual Deconditioning & Tantra, Breath, Manligt & Kvinnligt, Counseling, Familjekonstellationer, Awareness Intensive, Meditative Therapies m.fl. (1999-2010)
 • Usui Reiki Master (1998)
 • MA Nordiska Språk och Tyska, litteratur- och språkvetenskap (1991)
om-banner3

mina klienter

   • önskar att reducera smärta och lidande, både fysiskt och psykologiskt
   • har varit med om svåra, ibland överväldigande, upplevelser och vill inte att dessa upplevelser fortsätter att styra deras liv
   • önskar att reducera sin stressnivå
   • har oklara symptom som de önskar att utreda och gå bortom
   • befinner sig i utmanande situationer och vill ta nästa steg
   • är i alla åldrar och livssituationer
   • har tillit till sin kropps inneboende förmåga att återskapa hälsa
   • har tillit till sina tankars inneboende förmåga till vishet och medvetenhet
   • önskar att upptäcka och utforska nya möjligheter
   • står ibland på randen till avgrunden
   • strävar efter att vara kärleksfulla och medkännande med sig själva och andra
   • är modiga och orädda i bemärkelsen att de övervinner sin rädsla

Porträtt: Devesh Komaromi

PAVITRA | Somatic Experiencing chock- och traumaterapi, Kraniosakral Terapi, TRE Tension and Trauma Releasing Exercises, Klangmassage med tibetanska klangskålar, Bachdroppar, Meditation, Mindfulness i Stockholm

Compassion is not the relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals. Only when we know our own darkness well can we be present with the darkness of others. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity.
– Pema Chödrön

When we work with the body we are touching the deepest truth of our being.
– Reginald A. Ray PhD

In many shamanic societies, if you came to a medicine person complaining of being disheartened, dispirited, or depressed, they would ask one of four questions: When did you stop dancing? When did you stop singing? When did you stop being enchanted by stories? When did you stop being comforted by the sweet territory of silence?
– Gabrielle Roth

Body heart mind – all my meditations move in the same way.
They start from the body, they move through the heart,
they reach to the mind, and then they go beyond.
– Osho