Sessioner

Dessa holistiska terapier och behandlingar ger kroppen tillfälle att släppa spänningar, smärta, stress, chock och trauma. De löser upp blockeringar och frigör obalanser, re-regulerar nervsystemet och stärker kroppens självläkningsförmåga.
Läkningen kan ske systemiskt på alla plan, fysiskt, emotionellt, mentalt och spirituellt.