Pavitra | TRE Tension & Trauma Releasing Exercises bygger på neo-Reichiansk bioenergetik och den senaste neurofysiologiska forskningen om kroppens förmåga att släppa stress och trauman.

TRE Tension & Trauma Releasing Exercises

TRE bygger på neo-Reichiansk bioenergetik och den senaste neurofysiologiska forskningen om kroppens förmåga att släppa stress och trauma och att återskapa hälsa. TRE är ett kraftfullt verktyg till självhjälp för stresshantering och för att minska fysiska spänningar. Det ger omedelbara resultat. TRE har utvecklats av dr. David Berceli, amerikansk forskare, traumaterapeut och f.d. munk. Dr. Berceli har studerat bioenergetik med Alexander Lowen, som var student till Wilhelm Reich. Dr. Berceli har mycket framgångsrikt använt TRE bl.a. med soldater och krigsveteraner med svår stressymptomatik och PTSD (post-traumatic stress disorder).

När vi blir stressade och/eller hotade reagerar kroppen bl.a. med muskelkontraktioner. Kontraherade muskler i sin tur signalerar till hjärnan att det finns en överhängande fara. Detta leder till en förhöjd produktion av stresshormoner. En högre nivå av stresshormon i blodet gör att musklerna kontraheras ännu mer. Och på så sätt skapas en ond cirkel.

Hur TRE fungerar

Med TRE bryter vi denna onda cirkel. TRE ger kroppen tillfälle att släppa spänningar. Kroppen slappnar av vilket bl.a. reducerar nivån på stresshormoner i kroppen. TRE skapar därmed förutsättningarna för att kroppen ska kunna återskapa balans. När musklerna inte är spända längre kan vår livsenergi åter flöda fritt från kroppens inre ut mot periferin.

TRE framkallar en slags muskulär vibration eller skakningar som kallas för neurogena skakningar. De här skakningarna är kroppens naturliga sätt att göra sig av med muskelspänningar. Med TRE når vi in till våra djupaste muskler som håller de djupaste spänningarna. I synnerhet når vi in till en muskel som heter m. ileopsoas djupt inne i buken och som normalt inte nås genom terapier såsom massage.

Vid regelbunden utövning kommer TRE med tiden att öppna (de-armor) kroppens muskelpansar inifrån. Det betyder att TRE eliminerar de muskulära spänningarna som har bildat en slags kroppspansar. Detta pansar förhindrar att vi har tillgång till vår livsenergi.

Vad TRE ger

TRE kan hjälpa dig att
– sova bättre
– reducera ångest, panikattacker
– förbättra matsmältnings- och andra psykosomatiska problem
– förbättra energinivån och prestationen
– oroa dig mindre och bli mer tålmodig
– reducera akuta och kroniska smärtor
– härbergera och vara med dina känslor
– reducera symptomer på chock, trauma, utdragen stress, PTSD
– komma över depression

I en TRE session lär du dig några enkla övningar som förbereder kroppen och underlättar att släppa spänningar och stress. Du kommer att bli guidad genom de neurogena skakningarna och efter en till tre sessioner kommer du att kunna fortsätta att göra TRE hemma i egen regi. TRE är ett fantastiskt verktyg för att återställa kroppens och nervsystemets naturliga resiliens (stresstålighet och återhämtningsförmåga) och regelbunden användning leder till större välmående på många plan!

För mer information om TRE vänligen även besök dr. Bercelis hemsida www.traumaprevention.com.

Mål: stresshantering, att släppa spänningar

Medel: enkla övningar, neurogena skakningar

Längd: 60 min.

Pris: 1.000 kr

feedback från klienter

Jag har börjat skynda mer långsamt sedan jag började gå hos dig. TRE har hjälpt mig att känna min kropp mer och att känna större tillit till den. Det har varit fantastiskt att jag nästan omgående har kunnat använda TRE själv hemma. Tack för att du har visat mig detta, jag känner att jag har fått jättebra stöd av dig! – Niklas

Min kropp gör det helt av sig själv! Jag känner min kropp tydligare än tidigare och jag är mycket lugnare efter sessionerna! Nya möjligheter… tack ska du ha!
– Emma

tre_tension_and_trauma_releasing_exercises

Animals that live in their natural habitats often encounter trauma. Once the initial fight, flight, or freeze reaction is over, how do they process the trauma? If a gazelle is attacked by a lion but manages to escape, its entire body will shiver for a while. This trembling is a way of shaking out the excess charge. After the adrenaline has been released, the gazelle returns to the herd, drinking water from the pond as though nothing has happened.
– Dr. David Berceli

The body is your basic truth… your body is your contact, your body is your bridge. Your body is your temple.

– Osho

TRE2

Alla Sessioner