Pavitra | Bachdropparna hittades av Dr. Edward Bach, engelsk läkare och homeopat, som var otillfreds med hur läkarna fokuserade på sjukdomarna istället för på de människor som var deras patienter.

Bachdroppar

Dr. Edward Bach (1886-1936) arbetade som läkare och homeopat i London. Han var otillfreds med hur läkarna fokuserade på sjukdomarna istället för på de människor som var deras patienter. Han blev inspirerad av sitt arbete med homeopati och började ägna sitt liv åt att hitta ett nytt system av läkemedel i naturen. Med hjälp av sin otroliga intuition och sensitivitet hittade han de 38 botemedlen som idag är kända som Bachdropparna. Bachdroppar består av 100% naturliga blomessenser.

Dr. Bach kom fram till att var och en av de 38 blomessenserna påverkar ett mentalt eller känslomässigt tillstånd, låser upp blockeringar och gynnar kroppens naturliga självläkningsförmåga. Han delade in blomessenserna i sju undergrupper som lindrar

– modlöshet och förtvivlan
– bristande intresse i nuet
– rädsla
– osäkerhet
– överkänslighet
– överdriven oro för andras välmående
– ensamhet

För nödsituationer (chock, examen o.dyl.) finns det ett kombinationsmedel som kallas för Nödfallsdroppar.

Bachdroppar samlas i naturen och essenserna tillverkas på helt naturligt sätt, de flesta placeras i solljus i några timmar. Sedan konserveras de med sprit och fylls på förrådsflaskor. En individuell blandning kan bestå av upp till sex eller sju olika blomessenser åt gången. För en individuell blandning späds dropparna från förrådsflaskan till en pipettflaska.

Vilka Bachdroppar som rekommenderas beror inte på fysiska symptom utan istället på vilken slags människa man är och hur man mår för tillfället.

Bachdroppar intas på liknande sätt som homeopatiska droppar och har ingen negativ växelverkan med allopatisk medicin. De kan inte överdoseras och är inte vanebildande. Bachdroppar kan även användas till djur och växter.

I en session tar vi reda på vilka Bachdroppar det är som klienten behöver för tillfället och väljer en personlig blandning.

Det engelska Bach Centret är beläget i Mount Vernon. För att läsa mer om dr. Bach och Bachdropparna vänligen se Bach Centrets hemsida, www.bachcentre.com.

Mål: Emotionell balans

Medel: 100% naturliga blomessenser

Längd: 60 min.

Pris: 1.000 kr

feedback från klienter

Sedan jag börjat ta blomessenserna är det som om jag har änglar omkring mig som skyddar mig.
– Jenny

bach_flower_remedies

Hold the sadness and pain of samsara in your heart and at the same time the power and the view. Then the warrior can make a proper cup of tea.
– Chögyam Trungpa

Ja, visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
– Karin Boye

Bachdroppar3

Alla Sessioner