Somatic Experiencing inför och efter operation

 In Okategoriserad

För ett tag sedan var två av mina vänner tvungna att operera sig, den ena fick lokalbedövning, den andra helnarkos. Även om båda mentalt var införstådda med att ingreppet var nödvändigt, känslomässigt var de naturligtvis oroliga inför själva proceduren. Att veta att någon kommer att skära i en med skalpell gör förstås att man känner sig instinktivt hotad och att överlevnadsmekanismer tar över.

Nervsystemet och hormonerna gör kroppen redo för högsta beredskap samt kamp resp. flykt. Vid ett kirurgiskt ingrepp blir dessa inbyggda reflexer underminerade och kan inte fullgöra sin uppgift. Detta kan leda till post-traumatisk stress i nervsystemet pga. inkapslad kamp- resp. flykt energi i kroppen. Vid helnarkos sker en immobilisering av kroppen som liknar ”spela död”-reflexen. ”Spela död”-reflexen är vår sista utväg som kroppen använder sig av ifall varken kamp eller flykt är möjliga.

Somatic Experiencing chock- och traumaterapi kommer att minimera stressen och det potentiella trauma en operation kan innebära. Somatic Experiencing är en värdefull metod för att förbereda sig inför en operation och för att återhämta sig efteråt. Innan operationen kommer Somatic Experiencing att reducera det hot som en operation innebär. Somatic Experiencing kommer att stabilisera det som kallas för “Healing Vortex”, en spiral som gör att vi rör oss i riktning mot läkande. Efter operationen kommer Somatic Experiencing att minska evt. post-operativa besvär.

Somatic Experiencing använder sig av kroppens visdom för att hjälpa kroppen med att fullborda kamp- och flyktresponser. På så sätt kan nervsystemet re-regulera sig och återskapa sin naturliga resiliens och stresstolerans.

Trauma is a fact of life. It does not, however, have to be a life sentence. – Peter Levine, PhD

Dessutom kommer här några praktiska tips till föreberedelse inför en operation, för att känna sig tryggare under sjukhusvistelsen och för att få en smidigare rehabilitering:

– Gå och träffa ditt läkarteam, din narkosläkare och kirurgen, personligen innan du blir inlagd.

– Bekanta dig med sjukhuset. Ju mer du känner dig ”hemma” och förtrogen med lokaliteterna ju lugnare kommer det att kännas när det väl är dags.

– Ta med en god vän som finns där för dig både före och efter narkosen. Denna vän bör vara någon som gör att du känner dig lugn, bekväm och trygg. Hans resp. hennes uppgift är att vara ett stöd för dig och din länk till personalen. Vid behov bör vederbörande även be stressade sjuksköterskor eller läkare att ta det varsamt. Att känna sig lugn och trygg kommer att underlätta din återhämtning. Din vän är ditt ombud medan du är sövd och välkomnar dig tillbaka när du har vaknat. Det är viktigt att någon är hos dig eller håller dig i hand när du vaknar eller åtminstone när du kommer tillbaka till patientrummet. Din vän skulle kunna säga till dig: “Du är okej nu.” Eller ifall du inte är okej skulle din vän kunna säga “Du är tillbaka nu. Och vi kan prata mera sen.”

– Förbered dig med hypnos om hypnos är något som talar till dig. Det finns guidade hypnoser som kan laddas ner från nätet. Öva dig i att ”släppa” istället för att ”kämpa emot”. Det kommer att underlätta hela processen för dig.

– Om du får helnarkos, INSISTERA på att även få lokalbedövning i området där snittet sätts. Ju färre smärtsignaler som når hjärnan ju smidigare rehabilitering!

– Av samma anledning rekommenderas det att ta smärtstillande medicin efter operationen. Vänta inte tills smärtan har kommit tillbaka utan ta nästa dos i god tid innan. Ju färre smärtsignaler som når hjärnan ju smidigare rehablitering!

– Ta med dig några personliga saker som gör att du mår bättre på patientrummet, en bild, en filt, evt. musik som du tycker om att lyssna till – och hörlurar.

– Förbered dig inför din rehabilitering hemma genom att arrangera saker och ting i förväg – gör livet lätt för dig under tiden du återhämtar dig!

– När du väl har kommit hem lär dig att ta emot andras hjälp. Vila och låt kroppen läka.

Recent Posts

Leave a Comment